Úvodní stránka

Vítejte na stránkách studie metabolického zdraví ETAPA.

Studie ETAPA je společným projektem Laboratoře patofyziologie tukové tkáně Ústavu patofyziologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Fyziologického ústavu AV ČR a Centra pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy Interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Tyto stránky jsme připravili pro zájemce o účast ve studii, abychom poskytli kompletní informace o studii na jednom místě, usnadnili Vám orientaci a poskytli Vám možnost si kdykoliv informace oživit a položit doplňující dotazy.

Na stránkách naleznete rovněž kontaktní informace a odkaz na zabezpečený dotazník, přes který nám můžete v případě zájmu o účast ve studii poskytnout nezbytné informace o své osobě:

http://dotazniky.inis.lf3.cuni.cz/dotaznik/studie-ETAPA