Informace o studii

Studie ETAPA (Effects of exercise: TArgeting PAhsa) se zabývá vlivem krátkodobé akutní zátěže na metabolismus hydroxystearových esterů kyseliny palmitové (PAHSA). Níže naleznete podrobné informace o cílích a předpokladech, se kterými studii realizujeme. Děkujeme za Váš zájem o naši práci.

Racio studie:

Cvičení představuje důležitý nástroj v prevenci a léčbě metabolických poruch spojených s obezitou a stárnutím, jako je diabetes 2. typu a kardiovaskulární onemocnění. Kromě kosterního svalu a jeho myokinů se metabolické účinky cvičení závisí také na vyvolání příznivých změn funkce tukové tkáně. Tuková tkáň je například zdrojem lipokinů z rodiny esterů kyseliny palmitové s hydroxy mastnými kyselinami (PAHSA), které mají protizánětlivé a inzulín-senzitizující vlastnosti.

Náš tým nedávno prokázal, že několikaměsíční cvičení výrazně zvyšuje hladiny PAHSA v tukové tkáni a krevním oběhu. Mechanismy zapojené do tohoto nárůstu hladin PAHSA v reakci na cvičení však nejsou známy.

Cílem projektu ETAPA je prozkoumat regulaci metabolismu PAHSA v reakci na akutní i chronické cvičení a navrhnout strategie, které by mohly tento efekt zvýšení hladin PAHSA využít. PAHSA zlepšují senzitivitu lidského těla k inzulínu a mají potenciál usnadnit dosažení léčebných cílů mnoha metabolických onemocnění.

Metabolismus PAHSA v tukové tkáni i v oběhu bude zkoumán za použití nejmodernějších analytických metod. Design studie kombinuje preklinické experimenty na myších a lidských primárních adipocytech s klinickými studiemi zahrnujícími subjekty různého věku a metabolického zdraví a poskytne tak komplexní obraz o různých aspektech a efektech metabolismu PAHSA.

Projekt ETAPA přinese zásadní důkazy o významné roli lipokinů PAHSA indukovaných cvičením v procesu zvyšování citlivosti lidského těla k inzulinu. Naše studie přispěje k identifikaci potenciálních terapeutických cílů, které by mohly být použity k dalšímu zlepšení metabolismu PAHSA pro léčbu metabolických poruch spojených se stárnutím nebo obezitou.

Spolupráce a financování studie

Studie ETAPA vznikla na základě spolupráce Laboratoře Biologie tukové tkáně FÚ AV ČR, Laboratoře patofyziologie tukové tkáně 3. LF UK a Oddělení klinického výzkumu interní kliniky FNKV.

Studie byla podpořena financemi z grantové výzvy AZV-VES 2021, je registrována pod číslem: NU21-01-00469 a souběžně je registrována v registru klinických studií na: