Klinický tým & kontakty

Eva Krauzová, MUDr., PhD
Klinická řešitelka studie ETAPA
Oddělení klinické fyziologie,
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a nutrice, Interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50
100 00, Praha 10
Česká republika
Telefon: 267 163 031

Viktor Šebo, MUDr.
Kontaktní lékař studie ETAPA, postgraduální student,
Oddělení klinické fyziologie,
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a nutrice, Interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50
100 00, Praha 10
Česká republika
Telefon:
733 548 808
Email:
sebov@fnkv.cz

Jan Gojda, MUDr., PhD, Doc.
Vedoucí lékař Oddělení klinického výzkumu interní kliniky FNKV
Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a nutrice, Interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50,
Praha 10,
Česká republika

Advertisement