Pro účastnice

Níže naleznete kompletní informace o tom, jak bude studie vypadat, a co můžete čekat v případě, že budete do studie zařazeny.

Koho hledáme?

 • Hledáme ženy, štíhé i s nadváhou, ve věku 25-40 let a rovněž zdravé ženy ve věku 65-80 let.

Co účast ve studii obnáší?

 • Jako účastnice absolvujete celkem 6 návštěv / vyšetření na Oddělení klinického výzkumu interní kliniky FNKV (Pavilon I, 1. patro) a 1 vyšetření v IKEM.
 • Časová náročnost pro účastnici studie je v součtu zhruba 1,5 pracovního dne.
 • Časový rozvrh a podrobné informace k průběhu studie naleznete níže na této stránce.
 • Rozvrh jednotlivých vyšetření je pro každou účastnici individuální a je domlouván s lékařem. Vyšetření probíhají v průběhu 4 týdnů v dopoledních hodinách. Na dobu vyšetření jsme schopni vystavit pracovní omluvenku od lékaře.

Co nabízíme?

 • Komplexně vyšetříme Vaši výkonnost a Vaše metabolické zdraví.
  • Vaše výsledky budou důvěrné a lékař je pro Vás shrne v komplexní závěrečné zprávě o vyšetření, která bude obsahovat individualizovaná doporučení.
 • Finanční kompenzaci za ušlý čas v hodnotě 5 000 Kč.
 • zajímavý zážitek

Kdo jsme?

 • Zkušený tým složený z klinických výzkumníků z Oddělení klinického výzkumu interní kliniky FNKV a vědců ze 2 laboratoří zavedených výzkumných institucí (3. LF UK a FÚ AVČR). Základní kontakty naleznete v sekci Klinický tým & kontakty.

Máte zájem o účast ve studii?

 • Napište, prosím, krátký email na adresu klinickafyziologie@lf3.cuni.cz nebo rovnou vyplňte náš dotazník:
  http://dotazniky.inis.lf3.cuni.cz/dotaznik/studie-ETAPA
 • Dotazník slouží k zefektivnění výběru vhodných kandidátek. Všechna Vaše osobní data budou uložena na zabezpečeném serveru 3. LF UK a budou uchovávána a zpracována v souladu se směrnicí GDPR a další závaznou legislativou.

Podrobný popis klinického protokolu (v součtu 1,5 pracovního dne):

 • Kontakt s lékařem
  (časová náročnost – 15 minut)

  • Poskytnutí kompletních informací telefonicky, doplnění anamnézy.
  • Zaslání informovaného souhlasu a souhrnu informací emailem.
  • Naplánování termínů účasti ve studii.
 • Návštěva č. 1: zátěžové vyšetření na rotopedu ke zjištění maximální zdatnosti
  (časová náročnost – 60 minut, z toho jízda cca 10 minut)

  • Jak to bude vypadat?
   • Na speciálním ergometru (rotoped) otestujeme Vaši maximální fyzickou zdatnost postupným zvyšováním zátěže.
   • Při vyšetření budeme monitorovat Vaši srdeční aktivitu, saturaci Vaší krve kyslíkem a budeme pomocí speciální masky analyzovat poměr Vámi vydechovaných plynů.
   • Celý zátěžový test bude trvat zhruba 10 minut a pomůže nám určit optimální intenzitu zátěže pro Vaši aktivitu.
  • Není to nebezpečné?
   • Intenzita zátěže nepřesáhne bezpečnou mez, naopak nám ji pomůže určit, získáte cenná data o své fyzické výkonnosti.
   • Jedná se o standardní vyšetření, které podstupují například pacienti před větší operací, a které slouží k posouzení únosnosti zákroku pro pacienta.
   • Po celou dobu budete pod dozorem zkušeného atestovaného lékaře, vyšetření probíhá v zázemí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
  • Co budu potřebovat?
   • pohodlné oblečení a sportovní obuv
   • lačnit cca 12 hodin
   • odhodlání
  • Co si odnesu?
   • bandasku na sběr moči (viz dále)
   • návod na zápis jídelníčku (viz dále)

 • Návštěva č. 2: klinický protokol
  (časová náročnost 5 hodin)

  • Jak to bude vypadat?
   • Antropometrie
    • V rámci tohoto vyšetření zanalyzujeme Vaše tělesné složení pomocí profesionálního bioimpedančního přístroje TANITA, rovněž změříme Vaše základní míry a zvážíme Vás.
   • Relaxace -> nepřímá kalorimetrie
    • Po 20 minutách relaxace na lůžku provedeme cca 20ti minutové měření Vámi vydechovaných plynů pomocí nepřímého kalorimetru. Toto nám umožní zanalyzovat složení energetických substrátů, které Vaše tělo využívá, a rovněž určíme bazální kalorickou potřebu Vašeho organismu.
    • Pro přesnou kalkulaci Vašich dat budeme potřebovat Vámi sbíranou moč za cca 12h (od předcházejícího večera). Pro tyto účely Vás při první návštěvě vybavíme bandaskou.
   • OGTT – orální glukozový toleranční test
   • Biopsie tukové tkáně
    • Na konci klinického protokolu provedeme miniinvazivní odběr tukové tkáně (cca 1,5g) z kožní řasy na břiše. Vše provádíme jehlou v lokální anestezii. Po biopsii Vám zůstane ranka cca 3mm široká, která nevyžaduje šití. V místě odběru se může vytvořit modřina, která se ale v průběhu několika týdnů od biopsie bezezbytku vstřebá. Odběr je zpravidla zcela bezbolestný a provádí jej lékař, který má s metodou bohaté zkušenosti.

 • Návštěva č. 3: kontrolní sezení / jízda na rotopedu
  (časová náročnost 3 hodiny)

  • Náš protokol zahrnuje jednu návštěvu, při které budete hodinu šlapat na rotopedu a jednu kontrolní návštěvu srovnatelné délky.
  • Jak bude vypadat cvičení?
   • Pojedete hodinu na rotopedu při nízké stabilní intenzitě zátěže.
   • Zátěž nastavíme individuálně podle hodnot, které Vám naměříme při vstupním testu Vaší kondice.
   • Budeme monitorovat Vaše životní funkce a složení Vámi vydechovaných plynů pomocí speciální masky.
   • Tento druh zátěže by měl uvolňovat maximum mastných kyselin a tedy i PAHSA do oběhu.
  • Co budu potřebovat?
   • pohodlné oblečení a sportovní obuv
   • být nalačno
 • Návštěva č. 4: odběry krve
  (časová náročnost 30 minut)

  • 24h po vyšetření se k nám nalačno dostavíte pouze na odběry krve.
 • Návštěva číslo 5: kontrolní sezení / jízda na rotopedu
  (časová náročnost 3 hodiny)

  • Kontrolní sezení je opravdu nenáročné, pouze k nám přijdete a hodinu si v klidu posedíte, můžete si číst, pracovat, jak je libo, důležité je pouze, abyste byla opět nalačno.
  • I s rezervou se kontrola stihne během 3 hodin.
 • Návštěva číslo 6: odběry krve
  (časová náročnost 30 minut)

  • 24h po vyšetření se k nám nalačno dostavíte pouze na odběry krve.
  • Vyplacení celé kompenzační odměny za účast ve studii.
 • Návštěva číslo X: denzitometrie
  (časová náročnost 30 minut)

  • Abychom měli objektivní data o rozložení Vaší tukové a svalové hmoty a hustotě Vašich kostí, je do protokolu zařazeno rovněž denzitometrické vyšetření.
  • Jedná se o standardní a bezpečnou vyšetřovací metodu měkkými rentgenovými paprsky (šetrnější než např. RTG hrudníku), která se běžně využívá např. v osteologii.
  • Kde a kdy?
   • Kde – v IKEM
   • Kdy – dle Vašich časových možností, domluvíme se operativně, až by se termín vyšetření blížil, zde je možná určitá flexibilita.
Advertisement